vakcinácie, odčervenia, vystavenie PET pasov pred cestou do zahraničia, čípovanie, odber krvi na stanovenie protilátok na besnotu

Viac

preventívne prehliadky , čípovanie, ošetrenie análnych žliaz, ošetrenie uší, diagnostika a liečenie infekčných,
neinfekčných ochorení, parazitárnych ochorení plazov, korytnačiek, vtákov a drobných hlodavcov
ošetrenie poúrazových stavov poranení.

Viac

odborné poradenstvo(výživa, chov, poruchy správania)
ošetrenie jazdeckých koní vrátane RTG diagnostiky

Viac